روسیه و چین در زمینه تحریم های مالی و اقتصادی از سوی غرب به تسهیل جدی معاملات بین دو کشور دست می زنند. بانک مرکزی روسیه و چین در باره انجام معاملات به ارزهای ملی به توافق رسیدند. یعنی معاملاتی که...