سلام دوست من

از همین فروم شروع کن. اطلاعات پایه و پیشرفته در مورد تجارت و بازرگانی در اینجا وجود داره و رفته رفته تکمیل هم میشه.
از تالار مبانی صادرات و واردات شروع کن و مطالعه کن.
آدرس...