شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smilies2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :nugget:
  Nugget
  Nugget
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :advise:
  Advise
  Advise
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :banana:
  Banana
  Banana
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :king:
  King
  King
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :evil2:
  Evil2
  Evil2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :unsure:
  Unsure
  Unsure
 • :love:
  Love
  Love
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :fez:
  Fez
  Fez
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :shades:
  Shades
  Shades
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :shades2:
  Shades2
  Shades2
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran