تبلیغات تجاری در تاجربانک ( تعرفه تبلیغات )

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smilies2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :fez:
  Fez
  Fez
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :shades:
  Shades
  Shades
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :shades2:
  Shades2
  Shades2
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :nugget:
  Nugget
  Nugget
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :advise:
  Advise
  Advise
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :hehe:
  Hehe
  Hehe
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :banana:
  Banana
  Banana
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :king:
  King
  King
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :evil2:
  Evil2
  Evil2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :unsure:
  Unsure
  Unsure
 • :love:
  Love
  Love

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran