ماشین های لباسشویی در دو حالت 6 جک و 5 جک موجود است. اگر از 5 نوع استفاده می کنید ، می توانید از این 5 بازدید کنید.
برای اینکه بتوانید لباس شخصی خود را کنترل کنید ، می توانید از لباس شخصی خود استفاده کنید.
قبل از تعویض موتور خوب است از این دید استفاده کنید ، 1- موتور آسنکرون 2- موتور همگام 3- موتور اینورتر
موتور موتور ناهمزمان نمایندگی تعمیر لباسشویی دوو
در این نوع از مار استفاده شده و قادر به کار در دو دور تله ، ناپدید شده و می توانید از آن استفاده کنید. اکنون که ماشین لباسشویی در حال شستشو است ، می توان آن را با هر دو روش ساده و ساده تغییر داد و این امکان را برای شما فراهم می آورد که بتوانید به راحتی یکی از کارمندان را کنترل کنید.
به عنوان مثال در موتورهای 6 پین ، دو شاخه دو پین پشتیبانی می شوند که به قسمت 3 به 3 وصل می شوند و در حالت از راه دور و سریع کار می کنند. لغزش که می تواند به عنوان شوک نشان داده شود ما می توانیم با مترجم خود تفاوت بین این سه لغزش را تأیید کنیم.