به گزارش صنعت نیوز،مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تحريم بخش دريايي و كشتيراني كشور را حاكي از اهميت اين بخش در اقتصاد كشور دانست و اظهار داشت:در پنج سالي كه از شروع تحريم ها گذشته است توانستيم با پشت سرگذاشتن مشكلات و محدوديتها؛از اين شرايط سربلند بيرون بيايم.
محمد حسين داجمر در چهارمين نشست خبري بيست و يكمين همايش ارگان هاي دريايي كه روز گذشته برگزار شدگفت: از پنج سال پيش كه تحريم ها شدت گرفت،بخش دريايي كشور نيز بطور ويژه اي آماج اين تحريم ها قرار گرفت كه اين حاكي از اهميت اين بخش استراتژيك از اقتصاد كشور است.
وي ادامه داد: اين شدت عمل كشورهاي غربي در تحريم بخش دريايي كشور نشان مي دهد آنها قصد دارند از اين طريق به كشور صدمه بزنند كه اين رسالت بزرگي را بر عهده فعالان اين بخش براي مقابله با فشارها و ناملايمات مي گذارد.

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه در اين جنگ نرم ؛ بخش دريايي كشور در خط مقدم اين جبهه قرار دارد اظهار داشت:در پنج سال گذشته توانستيم با پشت سر گذاشتن مشكلات و محدوديتها ،از اين شرايط سربلند بيرون بيايم و اميدواريم در آينده نيز پوياتر از قبل در اين عرصه حضور جدي داشته باشيم .
وي از تحريمها به عنوان چالش و فرصت براي بخش دريايي كشور نام بردو اظهار داشت:با آنكه تحريم ها با توجه به ماهيت بين المللي فعاليت اين بخش ؛ مشكلاتي را براي فعاليتهاي دريايي و كشتيراني كشور ايجاد كرده است اما از سوي ديگر فرصتي بود تا از توان بخش خصوصي در بخش هايي نظير صنايع مرتبط با نفت كه تا پيش از اين در اختيار شركتهاي خارجي بود استفاده شود
داجمر با بيان اينكه بخش دريايي و كشتيراني كشور علاوه بر تحريم با چالش ديگري هم روبرواست
توضيح داد : علاوه بر تحريم ها از نيمه سال 2008 با ركود اقتصاد جهاني روبرو شديم به طوري كه بحران بانكي اروپا و آمريكا و اثرات آن در توليد و تجارت جهاني بخش حمل و نقل دريايي را در دنيا تحت تاثير خود قرار داد.

رييس هيات مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت: اين بحران اقتصادي كه هنوز جهان با آن درگير است باعث كاهش رشد اقتصادي بسياري از كشورها شد و بسياري از شركتهاي كشتيراني را به ركود ،ورشكستگي و زيان رساند با اين حال توانستند با حمايت دولتهاي خود و بهره مندي از وام هاي كلان بلند مدت ،تا حدودي اين بحران را پشت سر بگذارند .
وي با بيان اينكه حمل و نقل دريايي ايران نيز بي تاثير از اين ركود اقتصادي نبوده است گفت: علاوه براين تحريم سيستم بانكي و محدوديتهاي نقل و انتقال ارز نيز براي ما مشكلاتي را ايجاد كرده است .
به گفته مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تحت تاثير اين شرايط و تحريم ها درآمد اين شركت كه در سال هاي قبل به حدود دو ميليارد دلار در سال مي رسيد در حال حاضر به زير يك ميليارد دلار كاهش يافته است
داجمر اضافه كرد :البته با حمايتي كه دولت از ناوگان تجاري كشور انجام داد توانستيم با كمك بانك مركزي و با استفاده از وام هاي بانكهاي داخلي تعدادي از كشتي هاي خود را كه توسط بانكهاي خارجي توقيف شده بود آزاد و حفظ كنيم .
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره وضعيت فعلي تحريم ها و ركود اقتصاد جهاني گفت: تحريم ها نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است ركود اقتصادي جهاني نيز هر چند فعلا ثابت شده و طبق برخي تحليل ها انتظار مي رود منحني آن از سال 3013 با شيب ملايمي رو به بالا رود با اين حال وضعيت آن در سال جاري ميلادي هم اميدوار كننده نخواهد بود.

*ظرفيت 5.8 ميليون تني ناوگان كشتيراني
رييس هيات مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره سفارشات ساخت اين شركت گفت:در سال هاي گذشته ساخت تعدادي كشتي به ياردهاي كره اي سفارش داده شدكه با تحريم ها ساخت و تحويل آنها از سوي اين شركتها متوقف شد اما ساخت كشتي هايي را كه به شركتهاي كشتي سازي چين سفارش داده بوديم تحويل گرفته ايم.
وي درخصوص وضعيت سفارشات داخلي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز اظهار داشت: از سه فروند كشتي كانتينري كه به داخل سفارش داده بوديم دو فروند را تحويل گرفته ايم واميدواريم آخرين فروند آن نيز امسال تحويل شود.
داجمر تعداد كشتي هاي ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را 164 فروند با ظرفيتي بالغ بر 5.8 ميليون تن اعلام كرد .
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره كشورهايي كه كشتي هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به بنادر آنها تردد دارد نيز گفت:به دليل تحريم ها و مشكلاتي كه در تجارت ايران با برخي كشورها ايجاد شده تردد خطوط ما به كشورهايي نظير اروپا نيز متوقف شده است به طوري كه درحال حاضر در بنادر كشورهاي آسيايي ،آفريقايي و آمريكاي لاتين تردد داريم.

*بيمه كشتي هاي تجاري و نفتكش
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در ادامه درباره تاثير تحريم هاي بيمه اي نيز گفت: در پي تحريم بيمه اي كه از سوي كشورهاي خارجي براي ناوگان دريايي ايران ايجاد شدموفق شديم اولين پوشش بيمهp&i كشتي هاي تجاري كشور را با حمايت دولت و سپرده گذاري يك ميليارد دلاري آن در بانك مركزي در بيمه معلم ايجاد كنيم .
وي با بيان اينكه اين پوشش بيمه اي به عنوان مدل و الگويي براي بيمه كشتي هاي نفتكش نيز قرار گرفته است گفت: با توجه به پذيرش اين بيمه از سوي كشورهاي مختلف درحال حاضر كشتي هاي تجاري و نفتكش ما با استفاده از اين بيمه در آبهاي بين المللي تردد دارند .

*ظلم سیستم بانکی به دريانوردان
داجمر در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرداخت ماموريت ارزي دريانوردان گفت:به رغم پيگيري هاي كه از طرق مختلف انجام داده ايم اما هنوز با مشكل مواجه هستيم و با اينكه دلار را به حساب دريانوردان واريز كرده ايم اما بانك اصرار دارد كه آن را به نرخ 1226 تومان به دريانوردان ما پرداخت كند.
وي اين اقدام بانك را ظلم به دريانوردان دانست و گفت:كماكان درحال پيگيري هستيم اما هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم .

*نصب سيستم ضد دزدي دريايي در كشتي ها
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره پديده دزدي دريايي كه به تمام اقيانوس هند كشيده شده است نيز گفت: به منظور مقابله با دزدان دريايي دو ايستگاه با هماهنگي نيروهاي مسلح در اقيانوس هند براي پشتيباني از كشتي هاي ما ايجاد شده است .
وي گفت: علاوه براين سيستم ضد دريايي ابداعي مهندسان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز در تعدادي از كشتي هاي اين شركت نصب شده كه در مابقي كشتي ها نيز نصب خواهد شد.

*سياستهاي مقطعي نفت در سوخت رساني به شناورها
رييس هيات مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره سوخت رساني به شناورها نيزگفت:در حالي كه سهم ايران در بخش سوخت رساني شناورها در حد صفر بود درحال حاضر با زير ساختهاي خوبي كه در برخي بنادر بويژه بندر شهيد رجايي ايجاد شده افزايش يافته است و بايد در ساير بنادر نيز توسعه يابد.
داجمر با بيان اينكه سوخت رساني به شناورها در تعريف كشتيراني به معناي پمپ بنزين دريايي است گفت: در اين بخش نيز با مشكلاتي مواجه هستيم به عنوان مثال در حالي طبق برنامه پنجم توسعه وزارت نفت بايد يك برنامه جامعي را براي سوخت رساني به شناورها تعريف كند اما اين برنامه هنوز تدوين و نهايي نشده است.
وي سياست وزارت نفت در اين بخش را مقطعي خواند و گفت: به همين دليل بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين بخش مطمئن نيست.
داجمر با بيان اينكه نبايد در سوخت رساني به شناورها انحصاري وجود داشته باشد گفت: بايد شركتها متعدد در اين بخش فعاليت و با يكديگر رقابت داشته باشند تا بتوانند در منطقه نيز رقابت كنند .
رييس هيات مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره سهم ايران در سوخت رساني به شناورها نيز اضافه كرداز آنجا كه به دليل تحريم ها كشتي هاي خارجي امكان خريد نفت از ما را ندارند و با توجه به تغييري كه در اسناد به خاطر همين تحريم ها داده مي شود در حال حاضر نمي توان به طور دقيق سهم ايران را در بازار سوخت رساني منطقه اعلام كرد اما طبق تعريفي كه از سوخت رساني به شناورها به عنوان پمپ بنزين دريايي ارائه شده سهم ما كمتر از ده درصد است كه آن هم عمدتا به دلبل عدم امكان ارائه سوخت به كشتي هاي خارجي برمي گردد.

*همايش ارگانهاي دريايي فرصتي براي آشنايي مسئولان با مشكلات دريايي ها
وي درباره همايش ارگانهاي دريايي نيز اين همايش ها را فرصت مناسبي براي طرح نظرات و مشكلات اين بخش اعلام كرد و گفت: در تلاش هستيم تا در اين همايش ها مسائل بخش دريايي كشور را مطرح كنيم و مقامات بلند پايه نيز با حضور خود در اين همايش ها دستكم يك روز گوش به دريا بسپارند .
داجمر با بيان اينك در برنامه پنجم توسعه به عنوان بك قانون بالادستي اشاره اي به دريا نشده است گفت: در حالي كه اتفاقات بخش هاي مختلف نظير بخش هوايي سريعا به اطلاع مسئولان مي رسد اما مدتها طول مي كشد تا مسئولان از گرفتاري و معضلات يك كشتي با خبر شوند و به آن واكنش نشان دهند.
بيست و يكمين همايش ارگان هاي دريايي 24 تا 25 ارديبهشت ماه جاري به ميزباني كشتيراني درياي خزر در رامسر برگزار مي شود