اتاق تهران:
وزیر اقتصاد خبر داد
دو اقدام برای جبران کاهش درآمد نفت
تاکید رئیس جمهور بر تامین ارز مرجع کالاهای اساسی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو برنامه دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: در جلسهای که دیروز با حضور رئیس جمهور و وزیرصنعت داشتیم بر تامین ارز مرجع کالاهای اساسی تاکید شد.

به گزارش فارس، سید شمسالدین حسینی در حاشیه همایش نقش روابط عمومیها در حماسه اقتصادی در جمع خبرنگاران درباره چگونگی کنترل نقدینگی و تورم گفت: در سال گذشته 2 تکانه ارزی داشتیم که این موضوع در کنار برخی تنگاها در نقل و انتقال وجوه ارزی برای برخی کالاها مشکل ایجاد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این راستا اقدامی از سال گذشته آغاز شد و به طور نسبی موفقیت آمیز بود، آن اقدام ذخیرهسازی مطمئن بویژه برای کالاهای اساسی بود که این سیاست همچنان ادامه دارد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برای اقلام اساسی یک اولویت در تعیین ارز قائل شدیم که هنوز هم ادامه دارد و در جلسهای که دیروز با حضور رئیس جمهور و وزیرصنعت داشتیم در ادامه این کار ، برای اطمینان از تامین ارز تاکید شد.

حسینی تصریح کرد: حوزه دیگری که کار در آن دنبال میشود، ترکیب تامین مالی دولت است که با توجه به کاهش اجباری صادرات 2 اقدام در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اقدام اول این بود که با افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش درآمدهای ارزی را جبران کنیم و از سوی دیگر با تقویت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، شیوه تامین مالی غیر تورمی را دنبال کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: اگر از من بپرسید که 3 برنامه را نام ببرید که برای انجامش در کشور باید همه بسیج شوند خواهم گفت، اصلاح شیوه تخصیص منابع یارانهها در حوزههای مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح مدل تامین مالی کشور است که در بودجه امسال هم به آن توجه شده است.

وی در مورد ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: ارزیابی کلی ما از رقم درآمد هدفمندی مصوب کمیسیون تلفیق این است که این رقم برای پرداخت یارانهها تا پایان سال کفایت نمیکند و باید مورد تداوم فاز اول هدفمندی گفتوگوی بیشتری با مجلس انجام دهیم.

وی با تاکید اینکه فاز اول هدفمندی همچنان با قوت ادامه خواهد داشت، گفت: برای پرداخت در ماههای آتی، منابع مالی کافی در دسترس داریم و یارانه نقدی کماکان پرداخت خواهد شد.

حسینی در مورد عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس گفت: 5 درصد سهام این شرکت با رقم مناسب در بورس عرضه شد که 40 درصد آن از طریق سهام عدالت در اختیار مردم قرار میگیرد و مابقی بصورت بلوکی عرضه میشود.