اتوپارت پرس: سخنگوی اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات با بیان اینکه در مدت اخیر اتفاق خاصی در بازار لوازم یدکی خودرو نیفتاده است، اعلام کرد: «بازار همچنان با کمبود [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] مواجه است و مهمترین دلیل این امر این است که قطعات بسیار زیادی در حال حاضر در گمرکات کشور وجود دارد که بعضی از آنها سال گذشته وارد شدهاند اما هنوز ترخیص نشدهاند.»
مهدی کاظمی با توضیح این مطلب که این مساله باعث میشود قیمتها در بازار نه تنها کاهش نیابد، بلکه همچنان با افزایش مواجه باشد، اظهار کرد: «این در حالی است که اگر ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک هرچه زودتر انجام شود، نهتنها قیمتها رو به کاهش خواهد رفت، بلکه کمبودی که در بازار مشاهده میشود نیز جبران خواهد شد.»
وی در این خصوص که برخی از قطعات در نمایندگیهای رسمی وجود ندارد، اما در بازار با قیمت بالا به فروش میرسد، خاطرنشان کرد: «تقریبا همه اعضای هیات مدیره اتحادیه، خود تولیدکننده یا فروشنده هستند. در عین حال باید توجه داشت که نمایندگیهای رسمی خودرو در ایران به آن شکل خدماتی ارائه نمیدهند که مشتری یا فروشنده از آن استفاده کند.»
کاظمی در توضیح اینکه آیا این قطعات اصل هستند یا بدل و تقلبی، تصریح کرد: «این قطعات از تامینکنندگان اصلی و کارخانههای اورجینال نیست. ممکن است قطعهای مربوط به خودروهای هیوندای از کرهجنوبی وارد شود، اما دلیل نمیشود که این قطعه اصل باشد. در واقع قطعه اصل را تامینکنندگان کارخانه تولید میکنند اما در کنار آن چندین قطعهساز متفرقه دیگر در این کشورها هستند که این قطعات را با همان کیفیت اصلی تولید میکنند. شبیه آنچه در کشور خودمان نیز در جریان است.»
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]/
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]