اتوپارت پرس: رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با بیان اینکه شنیدن و عمل کردن را ویژگی مثبت گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: «آقای رحمانی از گذشته فرد فعال و تاثیرگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بوده به طوریکه سال ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و پس از آن قائم مقامی وزارت صمت حضور داشته است.»
محمدرضا نجفی منش با اشاره به تشکیل اتاق فکر در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت صمت، اظهار کرد: «در مدت زمانی که آقای رحمانی قائم مقام وزارت صمت بود، چندین طرح را که این وزارتخانه تهیه کرده بود به کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آورد و در نهایت برای اجرا و پیاده سازی آنها از خرد جمعی بهره برد.»
وی همچنین حضور آقای رحمانی در راس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تا قبل از فعالیت به عنوان قائم مقام در وزارت صمت را یکی از نقاط قوت و قابل اتکا برای شناخت صحیح و اصولی گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اوضاع و احوال بخش صنعت کشور دانست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «گزینه پیشنهادی وزارت صنعت نشان داده است که تصمیمات او پس از مشورت و عبور از اتاق فکرها، عملی می شود.»
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]