اتوپارت پرس: با توجه به پیشرفت تکنولوژی الکترونیک در موتور خودرو، برای کارکرد بهتر آن و داشتن شرایط نرمال، لازم بود از سیستمی اطلاعدهنده استفاده کنند. سیستم انژکتوری یک سیستم هوشمند و دارای سنسورهایی است که گزارش کارکرد موتور را برای کامپیوتر آن ارسال میکنند. هریک از سنسورها با توجه به استراتژی تعریف شده برای آن، عملکرد متفاوتی داشته که یکی از مهمترینهای آن سنسور اکسیژن است.
این قطعه وظیفه دارد مقدار اکسیژن داخل دود را از اگزوز دریافت و به اییسییو گزارش دهد. باتوجه به تکنولوژی موجود در خودرو تعداد این سنسورها متفاوت است اما اغلب خودروهای داخلی یک تا دو عدد سنسور دارند. در بسیاری از خودروها، سنسور اکسیژن به عنوان یکی از قطعات پراستهلاک محسوب میشود. به عنوان مثال در خودروهای داخلی مخصوصا خانواده پژو خرابی این قطعه بسیار زیاد است. اصلیترین مشکل خرابی این سنسور کیفیت آن است. برای این سنسور در بازار 10 تا 12 مدل وجود دارد و اغلب نمونههای چینی یافت میشود. بهترین نمونه این سنسور، مدل ژاپنی آن است. به علت اینکه قیمت قطعه اصلی و کیفیت بالا گران است اغلب تعمیرکاران و مالکان تمایل به استفاده از قطعات بیکیفیت و چینی دارند.

علت خرابی این قطعه درخودرو چیست؟
درخودروهای داخلی به خصوص خانواده پژو به سه علت خرابی این سنسور تشدید میشود:
مهمترین عامل خرابی، طراحی بد محل قرارگیری سنسور است. اغلب تنشهای حرارتی فراوان به کاهش عمرمفید آن منتهی شده در نتیجه عملکرد موتور با مشکل روبهرو میشود.
در برخی موارد مانند خودروهای پژو 206 و 405 به علت محل نصب بد، سیمکشی سنسور به شدت آسیبدیده و خراب میشود.
معمولا 10درصد از خرابیهای این سنسور به علت سهلانگاری راننده و جدا کردن سوکت و کانکتور سنسور در زمان روشن بودن خودرو است.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، کیفیت مهمترین عامل در میزان افزایش یا کاهش [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] است. در اینجا باید ذکر کرد که خرابی این سنسور در خودروهای چینی نیز به فور دیده میشود. باتوجه به آشفته بازار لوازم یدکی که در ماههای اخیر به وجود آمده، قیمتهای مختلفی برای این قطعه وجود دارد. در برخی مواقع که سنسور اکسیژن با مشکل عملکرد روبهرو میشود، میتوان با تمیز کردن آن توان کاکرد سنسور را بهبود بخشید.
درصورت خرابی این سنسور و تعلل در تعویض آن زمینه لازم برای خرابیهای متعدد دیگر فراهم میشود. برای تعویض و عیبیابی این سنسور بهتر است به نمایندگی خودرو مربوطه مراجعه کرده تا در زمان پیش آمدن مشکلاتی بعد از تعمیر توان پیگیری را داشته باشید.


[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]