دنیای اقتصاد : بیش از دو هفته از وعده تخصیص 5 میلیارد دلاری یوزانس به صورت سهمیهبندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت میگذرد، اما هنوز خبری از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای عامل نیست و مشخص نیست چه زمان به مرحله اجرا برسد. عدم ابلاغ این بخشنامه در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع، شرایط پرداخت وعده جدید ارزی را اعلام کرد و بازپرداخت یوزانس تخصیص یافته را 6 ماهه یا یکساله دانست.

وعده تخصیص 5 میلیارد دلار یوزانس در مراسم روز صنعت و معدن در نهم تیر ماه سال جاری از سوی معاون اول رئیسجمهوری به فعالان صنعتی داده شد. اسحاق جهانگیری در آن روز اعلام کرد؛ رقم پیشبینی شده به صورت سهمیهبندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد. از سوی دیگر اگرچه نحوه و چگونگی تخصیص این رقم از سوی معاون اول رئیسجمهوری اعلام نشد، با این حال در همان روز سهمیهبندی رقم پیشبینی شده، واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت؛ به طوری که محمدرضا نعمتزاده سهمیهبندی یوزانس را ضدانگیزشی دانست و اعلام کرد که این امر امضاهای طلایی را مجددا باب میکند. معاون اول رئیسجمهوری همچنین در روز صنعت و معدن از تلاش دولت برای بازگشایی مسیر فاینانس خارجی خبر داد و اعلام کرد: با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای ایران با گروه 1+5، مسیر برای گشایش فاینانس بهبود خواهد یافت. وعدههای داده شده از سوی جهانگیری این امید را در میان فعالان صنعتی بهوجود آورد تا پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با مشکل کمبود نقدینگی، بتوانند از این سد عبور کنند، با این حال هنوز بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده و فعالان این بخش در انتظار ابلاغ آن هستند.

صنایع مشمول دریافت تسهیلات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وعده معاون اول رئیسجمهور برای اختصاص ۵میلیارد دلار یوزانس به بخش تولید کشور، گفت: اگرچه هنوز بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ نشده، اما بازپرداخت 6 ماهه یا یکساله است.

ابلاغ نشدن بخشنامه از سوی بانک مرکزی در حالی است که طی سالهای اخیر بخشنامههای بسیاری با تاخیر از دالان تودرتوی قوانین و مقررات خارج شدهاند؛ با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسریع در تخصیص یوزانس پیشبینی شده پس از ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی، اقدام به تدوین شرایط تزریق این تسهیلات به بخش تولید کرده است.

از سوی دیگر، در زمان تشدید تحریمها، صنایع وابسته به مواد اولیه خارجی با مشکل تامین نیاز خود مواجه شده بودند که در این خصوص نیز محسن صالحینیا از شنیدههایی خبر میدهد که تبدیل شدن آنها به واقعیت میتواند این گره فعالان صنعتی را نیز باز کند. به گفته صالحی نیا، با وجود اینکه هنوز ابلاغیه رسمی از سوی بانک مرکزی برای اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس به بخش تولید کشور صادر نشده، ولی شنیدهها حاکی از آن است که برای ۵ میلیارد دلار یوزانس با اولویت تامین مواد اولیه بخش تولید، اعتباری در نظر گرفته شده است.

در دوره تشدید تحریمها، صنایع وابسته به قطعات خارجی افت شدید تولید را تجربه کردند، افتی که در برخی مواقع بازار را با کمبود محصول مواجه کرد و در نهایت افزایش قیمت را به وجود آورد؛ در این خصوص میتوان به خودروسازی، داروسازی و... اشاره کرد. مشکلی که در خودروسازی با لغو تحریمهای اعمال شده در این بخش از بین رفت و خودروسازان پس از سالها رکود، توانستند رشد تولید را تجربه کنند؛ اما داروسازی هنوز در این خصوص با مشکلات بسیاری مواجه است که در نظر گرفتن خط اعتباری جدید میتواند مشکلات این بخش را نیز حل کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: در صنایعی که تامین مواد اولیه آنها به صورت اجتنابناپذیر باید از منابع غیرداخلی تامین شود، منابع جدید ارزی اختصاص خواهد یافت که عمدتا صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی و لوازم خانگی و خودرو را در بر میگیرد.

صالحینیا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که با وجود در نظر گرفتن منابع خاص برای این صنایع باز هم به نظر نمیرسد که این تسهیلات بتواند در اختیار تمام صنایع کشور قرار گیرد تا از آن در زنجیره تامین خود، استفاده کنند.

اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم دسترسی تمام صنایع به تسهیلات در نظر گرفته شده بیانگر آن است که پیشبینی 5 میلیارد دلار یوزانس آن هم به صورت مشترک با وزارتخانههای نیرو و بهداشت در شرایط کنونی، تنها آب باریکهای است برای بخش صنعت که میتواند این بخش را از برخی از مشکلات نجات دهد، اما این بخش برای بازگشت به دوران رونق و خروج از رکود به تسهیلات بیشتری نیاز دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه میگوید: برخی از صنایع پتانسیل رشد دارند و تامین مواد اولیه و ملزومات تکمیلی آنها بعضا حساسیت دارد و به قطعات و برخی از تجهیزات خاصی نیاز دارند که میتواند تکمیلکننده ظرفیت تولید آنها باشد. صالحینیا در خصوص شرایط بازپرداخت ۵ میلیارد دلار یوزانس نیز گفت: شرایط مثل گذشته است و به صورت یوزانس 6 ماهه یا یکساله بازپرداخت صورت میگیرد، بنابراین متقاضی میتواند با پیش پرداخت اولیه، از ظرفیت این منابع مالی استفاده کرده و در موقع سررسید، آن را به صورت 6 ماهه یا یکساله با نرخ روز ارز، بازپرداخت کند. البته بانک مرکزی حرف آخر را در شیوه بازپرداخت با ابلاغ بخشنامه خود میزند.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی عددی را بر اساس محدوده و توان مالی خود مشخص میکند و واحدهای تولیدی به نسبت نیاز خود برای مواد اولیه از آن استفاده میکنند.