محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات بر اين باور است كه رسيدن به عدد 7ميليارد يورو مبادلات تجاری بین ایران و آلمان نه تنها دور از دسترس نيست بلکه شايد اين عدد حتي به 10ميليارد يورو هم برسد. لاهوتی حضور هیات بلندپایه تجاری آلمانی را در ایران مثبت ارزیابی کرده و گفت: «سطح هيات آلماني كه وارد ایران شدهاند بسيار بالاست، چنين سطح عالي از روابط بدون شك ميتواند در اقتصاد ايران و البته آلمان تاثيرات مثبت زيادي در پي داشته باشد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی به روزنامه تعادل گفت: «وزير اقتصاد و انرژي آلمان بههمراه مديران ارشد شركت خودروسازي مرسدس بنز، فولكس واگن، زيمنس، لينده و چند شركت تراز اول ديگر در این هیات حضور دارند كه سطح این هيات تجاری را بيسابقه کرده است.» لاهوتي در ادامه خاطرنشان كرد: «آلمان ميتواند از كشورهاي اروپايي باشد كه مراودات تجاری بالایی با ایران برقرار کند»

رييس كنفدراسيون صادرات در ادامه سخنانش به تاثيرات مثبت حضور ژرمنها در بازارهاي كشور اشاره كرد و گفت: «برنامهريزيها بعد از لغو تحريمها و توافق صورت گرفته، بهگونهاي دقيق و زيركانه تدوین شده كه به آساني آلمان را نخستين شريك تجاري اروپاييمان كرده است و همين موضوع نشاندهنده تاثير توافق انجام شده در ارتباط ايران با جوامع بينالمللي و البته پيشرفته است.» او به اين نكته اشاره كرد كه آلمان و ايران از لحاظ تاريخي و اقتصادي از ديرباز با يكديگر تعاملات خوبي داشتهاند و در آينده نيز شاهد اين روند رو به رشد خواهيم بود.

لاهوتي در ادامه با اشاره به گفته رييس اتاق مشترك اتاق ايران و آلمان مبنی بر ابراز امیدواری برای رسیدن مبادلات بین دو کشور به 7 میلیارد یورو گفت: «عددی که ایشان بيان كردهاند كاملا در دسترس است و ميتوان به افزايش مبادلات تجاري ايران و آلمان به ۷ميليارد يورو در سال۲۰۱۶ بسيار اميدوار بود. اين درحالي است كه من در خبرها هم تا افزايش رقم به 10ميليارد دلار را شنيدهام و به نظرم اگر توافقات تجاری خوب پیش برود این رقم کاملا در دسترس است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: «آلمان كشوري است كه هم در صنايع خودروسازي و هم در پتروشيمي ميتواند كمكهاي شاياني به كشور ما داشته باشد. با نگاهي به خطوط توليدي كشور متوجه خواهيم شد كه اكثر ماشينآلات شركتهاي ما كه در حال فرسوده شدن هستند آلمانياند و براي ورود ماشينها با تكنولوژي بهروزتر ميتوان به ارزش مراودات بيشتر با آلمان پي برد و اينجاست كه بايد گفت كه كشور آلمان قطعا يكي از شركاي مهم ما در آينده خواهد بود.» محمد لاهوتی همچنین ابراز امیدواری کرد که صادرات ايران به آلمان نيز بهطور جدي آغاز شود و علاوه بر فرآوردههاي پتروشيمي و نفت و گاز شاهد صادرات ديگر کالاها به این کشور باشیم.

ژرمنها چه گفتند؟
به گزارش پايگاه خبري دويچه وله، مدير اتاق بازرگاني ايران و آلمان گفته كه آلمان از نظر تاريخي همواره داراي روابط اقتصادي و سرمايهگذاري قوي با ايران بوده است. اكنون كه تحريمها عليه ايران برداشته شده، شركتهاي آلماني بهدنبال حضور مجدد در بازار اين كشور هستند. ميشاييل توكاس، توافق منعقده در روز سهشنبه را رويايي خواند كه اكنون تحقق يافته است. وي در اين باره به دویچهوله ميگويد: «امروز روز بسيار خوبي براي ماست؛ روزي كه سالها منتظر و اميدوار به فرا رسيدن آن بوديم. آلمان شريك تجاري مورد علاقه ايران است.»

در صورت لغو فوري تحريمها، پيشبينيهاي محافظهكارانه از رشد مبادلات تجاري دو كشور به 6 يا 7ميليارد يورو در سال2016 حكايت دارد. مبادلات دو كشور در حوزههايي كه تحت تحريم نبوده، ازجمله بخش محصولات كشاورزي و پتروشيمي همواره در حال رشد بوده است.