معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایان گفت: تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک در فصل پایانی و چند ماهه آخر سال بر بخش های مختلف اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. پیمان قربانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص تحولات نظام بانکی کشور پس از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک، با بیان آنکه بانک مرکزی در سال های اخیر امور را صرف نظر از تحریم ها و یا رفع آن دنبال می کرد، اظهار داشت: اصول اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی رویکرد بلندمدت به حساب می آید و از این پس هم این رویکرد ادامه خواهد داشت. به گفته این عضو هیات عامل بانک مرکزی، به طور قطع با اعلام برنامه جامع اقدام مشترک و رفع تحریم ها سرعت پیشرفت در مسیرهای مختلف تشدید خواهد شد. قربانی با بیان آنکه یکی از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رفع تحریم ها در دو بعد واقعی و انتظاری بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، افزود: از آنجا که نمایان شدن آثار رفع تحریم ها در بعد واقعی و همچنین افزایش تولید نفت امری زمان بر است تاثیر آن در فصل آخر و چند ماهه پایانی سال بر اقتصاد کشور نمایان می شود. این عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه، برنامه جامع اقدام مشترک از بعد انتظاری اثرات مثبتی را در بر خواهد داشت، تصریح کرد: برخی از تصمیمات سرمایه گذاری در کشور تابعی از انتظارات در افق آینده است و از آنجا که سرمایه گذاران نوع فعالیت شان بلندمدت است، این امر افق شفاف تری پیش روی سرمایه گذاران خواهد گذاشت. قربانی ادامه داد: برنامه جامع اقدام مشترک در بخش انتظارات تاثیر مثبتی بر کاهش تورم، ثبات بیشتر نرخ ارز و همچنین دستیابی به هدف یکسان سازی نرخ ارز دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، رفع تحریم های اقتصادی منجر به گشایش بخشی از فعالیت ها می شود، ادامه داد: تعدادی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم ها نتوانسته بودند تعهدات خود را به نظام بانکی عمل کنند لذا با رفع تحریم ها علاوه بر امکان پذیر شدن انجام این تعهدات، جریان نقدی، بانکی و مالی تسهیل شده و در نهایت آثار کاهنده ای بر نسبت مطالبات غیرجاری خواهد داشت. گفتنی است، مذاکرات وین پس از 18 روز نشست های فشرده به جمعبندی نهایی مورد توافق تهران و 1+5 رسید.